Algemene voorwaarden

Huur- en leveringsvoorwaarden Goodless Smart Group bv (versie 10/23)

 • 1. Goodless Smart Group bv, Industriepark 42 te 9100 Sint Niklaas – RPR Gent, BTW BE 0807.677.428, is een professionele dienstverlener van circulaire concepten, herbruikbare verpakkingen, materiaal en gerelateerde diensten voor de event en de on the go sector. Goodless Smart Group bv verleent deze diensten op een beproefde en vakkundige wijze en wil samen met haar klanten een verschil maken in slimme en tijdloze duurzame oplossingen.

  2. Elke overeenkomst aangegaan door Goodless Smart Group bv is een middelenovereenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld, worden de materialen en verpakkingen volgens de standaardprocedures en methodes van Goodless Smart Group bv geleverd en terug in ontvangst genomen.

  3. Ontlening:

  Alle verpakkingen en materialen worden aangeleverd volgens de volgende basisprincipes:

  voor de verpakkingen:

  – per type apart in een opbergbox. Alle opbergboxen worden voorzien van een duidelijke sticker (desgevallend coon) waarop de inhoud van de box vermeld staat, deze boxen zijn waterbestendig maar niet waterdicht, gelieve aandachtig te zijn met waar u de transportboxen stockeert;

  – veilig en vakkundig gestapeld.

  Voor de smartbins en materiaal:

  – los, op een euro of wegwerppallet.

  De klant ontvangt bij de levering een papieren leveringsbon, welke geldt als bewijs van levering.

  Opgelet!

  Bij het bestellen dient u rekening te houden dat er huurkosten in rekening gebracht zullen worden voor de niet geopende kisten/bekers. Deze kost verschilt van soort tot soort maar is voor PP bekers 0,02 € en voor PC bekers (wijn-sterke bieren etc) – 0,05 €. Bereken dus goed wat je nodig hebt zodat je geen aantal gaat bestellen die je niet nodig hebt!

  4. Teruggave:

  Alle verpakkingen dienen teruggebracht volgens de volgende basisprincipes:

  – per type apart in de juiste opbergbox (sticker/icoon), leeggemaakt, etensresten en alle andere inhoud verwijderd. Indien dit niet gebeurd is zullen extra handling en sorteerkosten worden aangerekend aan 25 (vijfentwintig) euro per uur;

  – veilig en vakkundig gestapeld. Indien de boxen niet veilig en vakkundig zijn gestapeld kan onze chauffeur de ophaling weigeren op uw kosten;

  – elke opbergbox waarvan de sealing verbroken is, zal industrieel gewassen en dus ook aangerekend worden. Op de opbergboxen die niet verbroken zijn zal enkel een huurkost aangerekend worden, de waskost vervalt op deze boxen. Elke opbergbox die beschadigd of verloren is zal worden aangerekend aan 20 (twintig) euro per stuk;

  – Op de offerte wordt ook steeds onder elke beker, verpakking of tool vermeld wat de kostprijs bedraagt wanneer deze verloren of beschadigd zijn. Desgevallend kunnen foto’s van de beschadiging op eerste verzoek worden bezorgd via mail. De klant kan een afkeuring van de verpakkingen door Goodless Smart Group bv niet betwisten;

  – Verpakkingen die te ernstig vervuild zijn of een risico kunnen inhouden voor de gezondheid en/of veiligheid van het personeel of derden zullen worden geweigerd en aangerekend aan de kosten vermeld in de offerte.

  De smartbins en het andere materiaal dienen ingeleverd te worden conform de aanlevering.

  5. Transport:

  – Goodless Smart Group bv levert de bestelling op de door de klant gekozen locatie. Bij de ophaling van de verpakkingen, bins en tools dienen deze terug in de geleverde opbergboxen te zitten(juiste sticker/icoon) en ook per soort.

  – Indien de chauffeur bij de ophaling langer dan 15 (vijftien) minuten dient te wachten, zullen extra kosten worden aangerekend aan 20 (twintig euro) euro per begonnen kwartier.

  – De klant kan de verpakkingen en materialen ook in ons magazijn in Sint Niklaas komen ophalen op volgend adres : Industriepark West 41 te 9100 Sint Niklaas. De concrete afspraken voor ophaling en levering worden dan per mail binnen het kader van onze openingsuren vastgelegd. Indien de klant de ontleende verpakkingen en materialen laattijdig terugbrengt , zal een vergoeding van 150 (honderdvijftig) euro per begonnen kalenderdag worden aangerekend.

  Elke opbergbox heeft een afmeting van 60x40x32cm. Vraag steeds hoeveel boxen uw bestelling telt, zodat u met een wagen of lichte vracht met voldoende ruimte uw verpakkingen en materiaal kan ophalen.

  6. Wassen:

  Voor de verpakkingen:

  – Alle ontleende verpakkingen zullen bij terugkomst industrieel en professioneel worden gewassen, ook de ongeopende en nog verzegelde boxen. Goodless Smart Group bv wil immers garanderen dat de verpakkingen bij een volgende uitleenbeurt opnieuw voldoen aan de hoogste normen en standaarden.

  – Eventuele triëer- en/of sorteertijden zijn niet inbegrepen en zullen worden aangerekend aan 25 (vijfentwintig) euro per uur.

  – Indien de vervuilingsgraad een extra behandeling van de materialen en verpakkingen noodzakelijk maakt door weken en/of schuren, of door extra machinetijd, worden deze handelingen uitgevoerd en extra aangerekend. De klant verleent uitdrukkelijk volmacht aan Goodless Smart Group bv om de nodige werkzaamheden uit te voeren met het oog op het best mogelijke resultaat. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden wordt eerst toestemming gevraagd van de klant.

  – Het is absoluut verboden om de verpakkingen zelf te wassen. Foutief wassen kan de verpakkingen immers beschadigen, waardoor bv. krassen kunnen ontstaan in de bekers waardoor deze gecontamineerd kunnen worden en de steriliteit van de bekers niet langer kan gegarandeerd worden. Spoelen van de verpakkingen is wel aangeraden.

  – Wanneer deze afspraak niet wordt gerespecteerd door de klant, dan zal Goodless Smart Group bv de verpakkingen extra controleren op de kwaliteit en de gespendeerde uren hiervoor aanrekenen a rato van 25 eruro per uur, bovenop de kosten voor de afgekeurde bekers en een forfaitaire boete van 1.000 (duizend) euro.

  Voor de smartbins en het materiaal:

  – Deze worden gereinigd conform de afspraken in het offerteformulier.

  7. Betalingsvoorwaarden:

  – Tenzij anders overeengekomen, stuurt Goodless Smart Group bv de klant na goedkeuring van de offerte een factuur van 100% (honderd procent) van het offertebedrag. Deze voorschotfactuur dient betaald te worden conform de gemaakte afspraken, doch in elk geval uiterlijk bij de levering van de verpakkingen, de smartbins of het materiaal.

  – De (saldo)facturen zijn in principe contant betaalbaar bij ophaling of terugbrenging van de ontleende verpakkingen, bins en materiaal, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat de klant op de vervaldag, vermeld op de factuur, dient te betalen. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 1% (één procent) per maand en met een conventionele schadeloosstelling van 10 % (10 procent), met een minimum van € 75 (vijfenzeventig euro) vanaf de factuurdatum, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling. Tevens worden dan alle andere openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden. Goodless Smart Group bv heeft het recht op dat ogenblik alle materialen te laten terughalen, zonder beroep te doen op de bevoegde rechtbank en alle kosten door te rekenen aan de klant.

  – In geval van faling van de klant wordt de klant of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde sommen, alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van alle verpakkingen, bins en materiaal.

  – De aankoopvoorwaarden van de klant worden als niet bestaande beschouwd, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

  8. Eigendomsvoorbehoud:

  De geleverde verpakkingen, bins en materialen blijven ten allen tijde en zelfs bij eventuele verwerking, vermenging of incorporatie, in volle eigendom van Goodless Smart Group bv. De klant zal de eigendomstitel van Goodless Smart Group bv ook bevestigen aan alle derden.

  9. Recht en rechbanken:

  – Alle geschillen in verband met de samenwerking en deze algemene voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. Belgisch recht is van toepassing.

  10. Aansprakelijkheid:

  De Goodless Smart Group bv kan bij een incident maximaal aansprakelijk gesteld worden voor het verzekerde bedrag per schadegeval waarvan bewezen is dat de Goodless Smart Group bv direct verantwoordelijk is. Dat bedrag is op 2.500.000 € op 01.12.2023

Privacy Terms

Goodless Smart Group BV Privacy Policy

This privacy policy will explain how our organization uses the personal data we collect trom you when you use our website.

(Beschikbaar in het Nederlands op aanvraag)

Topics:

• What data do we collect?

• How do we collect your data?

• How will we use your data?

• How do we store your data?

• Marketing

• What are your data protection rights?

• What are cookies?

• How do we use cookies?

• What types of cookies do we use?

• How to manage your cookies

• Privacy policies of ether websites

• Changes to our privacy policy

• How to contact us

• How to contact the appropriate authorities

What data do we collect?

Goodless Smart Group bv collects the following data:

• Personal identification information (Name, email address, phone number, etc.)

How do we collect your data?

You directly provide Goodless Smart Group bv with most of the data we collect. We collect data and process data when you:

• Register online or place an order tor any of our products or services.

• Voluntarily complete a customer survey or provide feedback on any of our message boards or via email.

• Use or view our website via your browser’s cookies.

How will we use your data?

Goodless Smart Group bv collects your data so that we can:

• Process your order, manage your account.

• Email you with special offers on other products and services we think you might like.

lf you agree, Goodless bv Smart Groupo will share your data with our partner companies so that they may offer you their products and services.

• Unilever, Nationale Loterij, KSA, KLJ, Studio Brussel, Hellobank, VRT, BNP Paribas Fortis, etc. (This list is for information use only, and not complete)

When Goodless processes your order, it may send your data to, and also use the resulting information from, credit reference agencies to prevent fraudulent purchases.

How do we store your data?

Goodless securely stores your data at our offices in Deinze and online on our cloud server located in Germany..

Goodless will keep your data for a period of 10 years. Once this time period has expired, we will delete your data by removing all references.

Marketing

lf you have agreed to receive marketing, you may always opt out at a later date. You have the right at any time to stop Goodless Smart Group bv from contacting you for marketing purposes or giving your data to other members of Goodless Smart Group bv. lf you no longer wish to be contacted for marketing purposes, contact us at hello@goodless.be

What are your data protection rights?

Goodless Smart Group bv would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights.

Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request Goodless Smart Group bv for copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that Goodless Smart Group bv correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request Goodless Smart Group bv to complete information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that Goodless Smart Group bv erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that Goodless Smart Group bv restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to Goodless Smart Group bv processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that Goodless Smart Group bv transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

lf you make a request, we have one month to respond to you. lf you would like to exercise any of these rights, please contact us at our email : hello@goodless.be

Call us at: +32(0)9 251 55 57

Or write to us: Goodless Smart Group bv – Industriepark West 42 – 9100 Sint-Niklaas

What are cookies?

Cookies are text files placed on your computer to collect standard Internet log information and visitor behavior information. When you visit our websites, we may collect information trom you automatically through cookies or similar technology. For further information, visit allaboutcookies.org .

How do we use cookies?

Goodless Smart Group bv uses cookies in a range of ways to improve your experience on our website, including:

• Keeping you signed in

• Understanding how you use our website

What types of cookies do we use?

There are a number of different types of cookies, however, our website uses:

• Functionality – Goodless Smart Group bv uses these cookies so that we recognize you on our website and remember your previously selected preferences. These could include what language you prefer and location you are in. A mix of first-party and third-party cookies are used.

• Advertising – Goodless Smart Group bv uses these cookies to collect information about your visit to our website, the content you viewed, the links you followed and information about your browser, device, and your IP address. Goodless Smart Group bv sometimes shares some limited aspects of this data with third parties tor advertising purposes. We may also share online data collected through cookies with our advertising partners. This means that when you visit another website, you may be shown advertising based on your browsing patterns on our website.

How to manage cookies

You can set your browser not to accept cookies, and the above website tells you how to remove cookies from your browser. However, in a few cases, some of our website features may not function as a result.

Privacy policies of other websites

The Goodless Smart Group bv website contains links to other websites. Our privacy policy applies only to our website, so if you click on a link to another website, you should read their privacy policy.

Changes to our privacy policy

Goodless Smart Group bv keeps its privacy policy under regular review and places any updates on this web page. This privacy policy was last updated on 4 December 2019.

How to contact us

lf you have any questions about Goodless’ Smart Group bv privacy policy, the data we hold on you, or you would like to exercise one of your data protection rights, please do not hesitate to contact us.

Email us at: hello@goodless.be

Call us: +32(0)9 251 55 57

Or write to us at: Goodless Smart Group bv – Industriepark 42 – 9100 Sint NIklaas

How to contact the appropriate authority

Should you wish to report a complaint or if you feel that Goodless Smart Group bv has not addressed your concern in a satisfactory manner, you may contact the Information Commissioner’s Office.